Jakub Kubačka
Návrh biokoridoru Opava Palhanec - Opava Hněvošice

Zadání projektu:
       návrh biokoridoru v zemědělsky využívané krajině Opavska ve směru od řeky Opavy u obce Palhanec podél polských hranic k obci Hněvošice.

Ve své práci jsem se pokusil navrhnout biokoridor v zemědělsky využívané krajině v severní části opavského okresu od řeky Opavy u Palhance přes katastry obcí Oldřišov a Hněvošice po Hněvošický potok u Cikalova mlýna poblíž polských hranic.
Vytvoření plánovaného biokoridoru předcházel průzkum všech významných krajinných prvků v této oblasti.
Zjistil jsem, že v biokoridoru o délce 17 km je v současné době 11 km přírodních krajinných prvků (remízků, lesíků, vodních toků a vodních ploch) a zbytek jsou neosázené břehy vodních toků nebo polní komunikace bez stromořadí.
U každého z 19 studovaných krajinných prvků jsem navrhl i opatření ke zlepšení jejich ekologické stability.